Förlagstjänster

Värdeerbjudande till förlag

Proaktiv marknadsföring

Proaktiv marknadsföring

Vi marknadsför dina produkter utan kostnad i våran online katalog. Ferdosi har en långsiktig och hållbar approach med kundfokus i centrum.

Professionell kundsupport

Professionell kundsupport

Vi ansvarar för all kundtjänst och teknisk support till abonnenten. 

 

Hanteringsverktyg

Hanteringsverktyg

Vi ger varje utgivare möjligheten att kontrollera sina prenumererade tidskrifter, dagstidningar, e-resurser och tjänster.

Hur vi hjälper

Kostnadsfri Marknadsföring

Kostnadsfri Marknadsföring

Vi erbjuder kostnadsfri marknadsföring och distribution som garanterar att dina publikationer får en bred kontinuerlig spridning. 

Prenumerationsverktyg

Prenumerationsverktyg

Ferdosi erbjuder förlag bekväm och effektiv hantering av prenumerationer vilket eliminerar komplicerad och tidskrävande adminstration. 

Licenser

Licenser

Vi tar hand om alla prenumerationsfrågor, licensavtal, uppgifter, e-tillgång osv. 

Förskottsbetalning

Förskottsbetalning

Vi sköter all e-fakturering och utbetalning, med möjlighet till förskottsbetalning. 

Integration

Integration

Vi står för all kundtjänst och teknisk support gentemot prenumeranten. 

Eliminera och effektivisera komplicerad hantering.

Vi kan sköta licensavtal, on-linetjänster, faktureringar osv och erbjuda hjälpmedel med användning av e-resurserna.

Hanteringsverktyg - Kontroll

Hanteringsverktyg - Kontroll

Vi ger varje utgivare möjligheter till kontroll över sina prenumererade tidningar och tjänster, som att göra prisändringar, meddela leveransproblem, annonsera nya produktukter osv. via vår hemsida.

Kundförnyelse

Kundförnyelse

När en prenumeration löper mot sitt slut kontaktar vi automatisk kunden i god tid med möjlighet att enkelt förlänga prenumerationen med bara ett klick. Allt för att maximera dina publikationers spridning.

Vårt marknadstillträde och skala sträcker sig över regioner

Vårt marknadstillträde och skala sträcker sig över regioner

Med Ferdosis tjänster kommer dina prenumerationer och förnyelser öka, din orderprocess förenklas och administration förminskas. Vilket betyder mindre arbete och lägre kostnader för ert företag.

 

 

Kom i kontakt med Ferdosi

Försäljnings och servicefrågor

Ferdosi International Bookshop

Odengatan 21 SE-114 24 Stockholm Sverige

E-post: info@ferdosi.com
Ferdosi Media AB

BOX 45095 SE-104 30 Stockholm Sverige

E-post: benjamin@ferdosi.com